Centrum Nauki informuje, iż od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r. można składać w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki, Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF) wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Podstawowe informacje dotyczące warunków otrzymania stypendium, trybu składania wniosku, trybu przyznawania i sposobu wypłacania stypendium można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r

Natomiast Instrukcja wypełniania wniosku w systemie ZSUN/OSF dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozpoczecie-naboru-wnioskow-o-stypendium-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-konkurs-17

Jednocześnie przypominamy, że tworząc formularz wniosku w OSF należy dodać Centrum Nauki Uniwersytetu Przyrodniczego jako redaktora pomocniczego:
  1) wejść w zakładkę “redaktorzy pomocniczy”
  2) wybrać „Dodaj redaktora pomocniczego”
  3) a następnie „zarejestrowanego użytkownika OSF” (login: CentrumNaukiUP)

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Centrum Nauki – Biuro Projektów i Funduszy:

Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99, e-mail: