Nabór wniosków o stypendia wyszehradzko-tajwańskie!

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki zaprasza do składania wniosków o stypendia, umożliwiające naukę i prowadzenie badań w wybranych instytucjach szkolnictwa wyższego na Tajwanie. O stypendium mogą aplikować doktoranci oraz naukowcy z tytułem doktora.

 

Dziedziny objęte programem to przede wszystkim nanotechnologia, przemysł elektrotechniczny, biotechnologia, informatyka, zdrowie publiczne, nauki społeczne i humanistyczne, jednak lista dyscyplin jest otwarta.

 

Stypendium może zostać udzielone na okres od 1 do 10 miesięcy. Wysokość stypendium to 1000 euro/miesiąc. Fundusz gwarantuje również zwrot kosztów podróży w wysokości do 1000 euro.

 

Aplikację można złożyć online do 30 września 2022 r.

 

Szczegółowe informacje oraz lista potencjalnych instytucji goszczących na Tajwanie dostępne są na stronie: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-taiwan-scholarships/

 

Osoby zainteresowane wnioskowaniem w konkursie, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych (bpm@up.lublin.pl).