Nabór wniosków o stypendia L’Oréal UNESCO dla Kobiet i Nauki

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do 22. edycji programu stypendialnego L’Oréal UNESCO dla Kobiet i Nauki. Aplikacje można składać do połowy kwietnia.

 

Do programu mogą aplikować badaczki na każdym etapie kariery naukowej, które w 2023 roku nie osiągną 26. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek. Regulamin zgłoszeń przewiduje możliwość wydłużenia o dodatkowy rok wyznaczonej granicy wiekowej w przypadku kandydatek, które w trakcie pracy naukowej, przebywały na urlopie macierzyńskim.

 

Kandydatki mogą zgłaszać swój dorobek naukowy w takich obszarach, jak: nauki przyrodnicze, medyczne i nauki o zdrowiu, rolnicze, ścisłe czy inżynieryjno-techniczne (m.in. medycyna, biologia, fizyka, chemia i biotechnologia). Przy ocenie jury będzie brało pod uwagę m.in. dotychczasowe osiągnięcia naukowe, oryginalność prowadzonych badań, nowatorskie podejście do zagadnienia oraz możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań.

 

Aplikację należy wysłać do 15 kwietnia za pośrednictwem platformy https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/44

 

Jury programu wyróżni i ogłosi jesienią 6 laureatek, przyznając: jedno roczne stypendium magistranckie w wysokości 20 000 zł, dwa roczne stypendia doktoranckie po 30 000 zł i trzy roczne stypendia habilitacyjne po 35 000 zł.

 

Więcej informacji: www.lorealdlakobietinauki.pl i www.facebook.com/LOrealPoland.