Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zachęca do składania wniosków o dotację na projektu B+R.

Fundusz może udzielić dotacji do 100% wartości kosztów kwalifikowanych m.in. na realizację poniższych przedsięwzięć:

  • polegających na wsparciu przyjaznych środowisku technologii i innowacji,
  • związanych z edukacją ekologiczną,
  • z zakresu ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ścisłą ochroną,
  • z zakresu leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko żyjących,

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 10 000 zł, natomiast maksymalna to 50 000 zł. Nabór wniosków trwa do 28.02.2022 roku.

WAŻNE!

Prowadzone prace badawczo-rozwojowe muszą zakończyć się stworzeniem nowych rozwiązań lub wprowadzeniem znaczących ulepszeń do istniejących rozwiązań ukierunkowanych na poprawę stanu środowiska naturalnego i gospodarki wodnej.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące rodzaju finansowanych przez WFOŚiGW przedsięwzięć znajdują się na stronie: https://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-na-zadania-dotacyjne-z-zakresu-br-w-roku-2022.html

W celu aplikowania o wsparcie należy wypełnić i osobiście dostarczyć wniosek oraz wszystkie niezbędne dokumenty do siedziby WFOŚiGW w Lublinie
(adres: ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin).

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum Nauki, Biura Projektów i Funduszy:
Katarzyna Dziki-Michalska – tel. 81 445 69 70, e-mail: