Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zachęca do składania wniosków o dotację/pożyczkę na realizację przedsięwzięć w ramach trzech osi priorytetowych: „Człowiek”, „Biosfera” oraz „Technologia”.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 10 000 zł, natomiast maksymalna to 50 000 zł.

Nabór wniosków trwa od 22.12.2021 do 28.01.2022 roku.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące rodzaju finansowanych przez WFOŚiGW przedsięwzięć znajdują się na stronie Funduszu
Zobacz

W celu aplikowania o wsparcie należy wypełnić i dostarczyć wniosek oraz wszystkie niezbędne dokumenty do siedziby WFOŚiGW w Lublinie (adres: ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin).

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum Nauki, Biura Projektów i Funduszy;

Katarzyna Dziki-Michalska – tel. 81 445 69 70, e-mail: