Biuro Projektów Międzynarodowych zachęca do składania wniosków w ramach wspólnych projektów badawczych NAWA pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec.
Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.

Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Nabór trwa do 30 czerwca 2022 roku do godz. 15:00.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie programu.

Osoby zainteresowane wnioskowaniem w konkursie, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().