Nabór wniosków na międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe w ramach konkursu INNOGLOBO

Biuro Projektów Międzynarodowych zaprasza do składania wniosków w ramach 2. konkursu programu INNOGLOBO, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).  

 

Program ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z państw, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne (za wyjątkiem tych, z którymi NCBR regularnie organizuje konkursy dwustronne, tj.: Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i Turcja). 

 

W ramach konkursu Wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację międzynarodowych projektów o tematach wpisujących się w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji jest na przykład: BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA, obejmująca: KIS 2. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego  oraz KIS 3. Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty  i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska. 

 

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w ramach 2. konkursu Programu INNOGLOBO wynosi 10 mln zł. Polski Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości od 400 tys. do 1,5 mln zł. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. 

 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zawarcie przez polskiego Wnioskodawcę umowy konsorcjum z przynajmniej jednym partnerem zagranicznym, który zabezpieczy środki finansowe na realizację swojej części projektu międzynarodowego (minimum 30%, a maksimum 70% całkowitego budżetu konsorcjum międzynarodowego). 

 

Termin naboru aplikacji upływa 30 września 2022 r.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie NCBR. 

 

Osoby zainteresowane wnioskowaniem w konkursie, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().