Nabór wniosków na międzynarodowe projekty w ramach konkursu INNOGLOBO (różne tematy)

Biuro Projektów Międzynarodowych zaprasza do składania wniosków w ramach 3. konkursu programu INNOGLOBO, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).  

 

Program ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z państw, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne (za wyjątkiem tych, z którymi NCBR regularnie organizuje konkursy dwustronne, tj.: Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i Turcja). 

 

W ramach konkursu Wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację międzynarodowych projektów o tematach wpisujących się w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, np.:

 

  • KIS 1. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
  • KIS 2.  NOWOCZESNE ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŻYWNOŚĆ
  • KIS 3. ZRÓWNOWAŻONE (BIO)PRODUKTY, (BIO)PROCESY i ŚRODOWISKO
  • KIS 4. ZRÓWNOWAŻONA ENERGIA
  • KIS 5. INTELIGENTNE BUDOWNICTWO ZEROEMISYJNE
  • KIS 6. TRANSPORT PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
  • KIS 7. GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
  • KIS 8. ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I  NANOTECHNOLOGIA
  • (…)

 

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w ramach 3. konkursu Programu INNOGLOBO wynosi 10 mln zł. Polski Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości od 400 tys. do 1,5 mln zł. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. 

 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zawarcie przez polskiego Wnioskodawcę umowy konsorcjum z przynajmniej jednym partnerem zagranicznym, który zabezpieczy środki finansowe na realizację swojej części projektu międzynarodowego (minimum 30%, a maksimum 70% całkowitego budżetu konsorcjum międzynarodowego). 

 

Termin naboru aplikacji upływa 30 września 2023 r.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie NCBR. 

 

Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z Wyszukiwarki Partnerów „PartFinder”, która umożliwia kojarzenie ze sobą podmiotów z sektora nauki i przemysłu z całego Świata. Wyszukiwarka dostępna pod adresem: https://partfinder.ncbr.gov.pl/.

 

Osoby zainteresowane wnioskowaniem w konkursie, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().