Komunikat
w sprawie naboru wniosków do programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło po raz drugi nabór wniosków do programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych w:

  1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,

  2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,

  3. nabywaniu przez członków kół naukowych kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,

  4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

– w celu pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności kół naukowych oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Informacje i materiały w sprawie programu są zamieszczone na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Nabór wniosków trwa w Uczelni od 4 października do 25 października 2021 r. i jest prowadzony za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Kontakt w sprawie wniosków:
Biuro Organizacji i Toku Studiów – ul. Akademicka 13, pokój 266
tel. (81) 445-68-85,