Jeszcze tylko do 15 marca br. można składać zgłoszenia do programu EIT Food RIS Research Infrastructure Network (RIS RIN), w ramach którego oferowane jest wsparcie mentoringowe i szkoleniowe z zakresu komercyjnego wykorzystania infrastruktury naukowej istotnej dla branży rolno-spożywczej.

Program skierowany jest do organizacji naukowych, posiadających infrastrukturę badawczą związaną z sektorem rolno-spożywczym (dot. jednego z obszarów zainteresowania sieci EIT Food, tj. targeted nutrition, sustainable aquaculture, sustainable agriculture, alternative proteins, digital transformation of traceability, circular food systems), finansowaną ze środków publicznych.

Warunkiem udziału w konkursie jest zbudowanie zespołu złożonego z min. 4 osób pracujących z daną infrastrukturą na Uniwersytecie (np. naukowiec, kierownik/dyrektor, specjalista/technik, badacz, badacz wizytujący, asystent naukowy, specjalista ds. komercjalizacji, itp.). Program pozwoli uczestnikom na podniesienie kompetencji z zakresu komercjalizacji infrastruktury badawczej oraz zarządzania innowacjami. Zakwalifikowani uczestnicy:

  • zostaną objęci wsparciem mentoringowym czołowych europejskich ekspertów w dziedzinie badań żywności i zarządzania innowacjami;
  • wezmą udział w interaktywnym szkoleniu, mającym na celu zwiększenie komercyjnego wykorzystania i widoczności ich infrastruktury badawczej, identyfikacji potencjalnych partnerów w branży rolno-spożywczej i stymulowania współpraca nauka-przemysł;
  • otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Wypełnienie wniosku o udział w programie polega na opisaniu przedmiotowej infrastruktury, wskazaniu kompetencji osób tworzących zespół i opisaniu wpływu udziału w projekcie na rozwój Uczelni (wnioski nie są obszerne). 

Program prowadzony będzie w całości w języku angielskim. Więcej informacji dostępnych jest na stronie programu.

Ze względu na bliski termin zakończenia naboru wniosków (15 marca), osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych () w terminie do 13 marca 2022r.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!