Nabór wniosków do konkursu ERC Advanced Grants

Do 28 kwietnia 2022 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach kolejnej edycji konkursu ERC Advanced Grants (ERC AdG) w programie Horyzont Europa. Celem konkursu jest wspieranie najlepszych, innowacyjnych projektów badawczych, przygotowanych przez samodzielnych naukowców o uznanym dorobku, mających już praktykę w kierowaniu zespołem. 

 

O grant mogą ubiegać się doświadczeni naukowcy, którzy są wybitnymi ekspertami w swoich dziedzinach i przedstawią swój dorobek naukowy z ostatnich 10 lat. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. Jedynym kryterium oceny w procesie przyznawania grantu jest doskonałość naukowa odnosząca się zarówno do zgłoszonego projektu, jak i dorobku naukowego głównego badacza 

 

Projekt może trwać do 5 lat, a budżet projektu sięgać 2,5 mln EUR (po spełnieniu pewnych warunków możliwe jest zwiększenie do 3,5 mln EUR).  

 

Termin naboru wniosków upływa 28 kwietnia 2022r.  

 

Więcej szczegółowych informacji nt. konkursu znajdą Państwo na stronie European Research Council. Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na portalu Funding & tender opportunities 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().