Do 28 kwietnia trwa nabór w kolejnej edycji konkursu ERC Advanced Grants.

O granty mogą ubiegać się aktywni naukowcy, którzy mają znaczące osiągnięcia badawcze w ciągu ostatnich 10 lat działalności naukowej.

Dorobek kierownika projektu musi charakteryzować się oryginalnymi pomysłami badawczymi i innowacyjnością.

Wnioski mogą dotyczyć wszystkich dziedzin badawczych, a maksymalna kwota finansowania to 2,5 mln euro na okres 5 lat.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants

Dodatkowych informacji udziela lic. Paweł Litwińczuk
e-mail: , tel.: 081 445 65 99