Nabór w programie Ulam NAWA dla naukowców z zagranicy przyjeżdzających do UP

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej UP w Lublinie uprzejmie informują o  rozpoczęciu naboru  w programie Ulam NAWA.

Cel programu:
zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę.
 

Dla kogo stypendium:
W ramach Programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (mogą oni stanowić maksymalnie do 10% Stypendystów w naborze).

Cel przyjazdów:

  • prowadzenie badań naukowych;
  • odbycie pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego;
  • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej


Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych w Ośrodku goszczącym.
Termin składania wniosków:
do 15 czerwca 2021 roku do godz. 15:00, zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski.
Termin rozpoczęcia projektu:
Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy, przy czym wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r.

Długość pobytów zagranicznych naukowców:
Od 6 do 24 miesięcy

Finansowanie:
–  koszty utrzymania: comiesięczne stypendium w wysokości 10 000PLN
–  dodatek mobilnościowy

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 listopada 2021 roku.

Ogłoszenie naboru, regulamin programu, dokumenty do pobrania i informacje dla  wnioskodawców  znajdą Państwo na [stronie  NAWA].

W razie pytań prosimy o kontakt:

dr inż. Małgorzata Cegiełko
e-mail:
tel.: + 48 81 445 60 15
Biblioteka Główna, I piętro, pokój 107