Nabór w programie Bekker NAWA dla doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej UP w Lublinie uprzejmie informują o  możliwości składania wniosków w programie Bekker NAWA dla doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich reprezentujących wszystkie dziedziny.

Cel naboru:
wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie.

Termin składania wniosków:
do 25 maja 2021 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Jednostki goszczące:
ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu:

  • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;
  • pozyskaniu materiałów do publikacji naukowej;
  • odbyciu stażu podoktorskiego;
  • w przypadku doktorantów realizacji części kształcenia;
  • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.


Termin rozpoczęcia projektu:
Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy, przy czym wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r.

Długość projektu:

Długość pobytu w Ośrodku goszczącym wynosi:
1) od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego naukowca
2) od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców, w tym Doktorantów.

Finansowanie:
–  koszty utrzymania
–  jednorazowy dodatek mobilnościowy

Kwota kosztów utrzymana i dodatku mobilnościowego może zostać powiększona jeżeli w  wyjeździe  uczestniczy małżonek, niepełnoletnie dziecko lub opiekun osoby  niepełnosprawnej

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 31 grudnia 2021 roku.

Ogłoszenie naboru, regulamin programu, dokumenty do pobrania i informacje dla  wnioskodawców  znajdą Państwo na [stronie  NAWA]

W razie pytań prosimy o kontakt:

dr inż. Małgorzata Cegiełko
e-mail:
tel.: + 48 81 445 60 15
Biblioteka Główna, I piętro, pokój 107