Dział Nauki UP w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym certyfikowanym szkoleniu MS Office, w związku z realizowanym projektem pt.: „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0”.

Grupa docelowa: Studentki i Studenci ostatnich 4 semestrów studiów inżynierskich i magisterskich.
Liczba godzin zajęć: 40 godzin dydaktycznych (5 dni szkoleniowych x 8 godzin dydaktycznych, lub 10 dni x 4 godziny dydaktyczne – w zależności od preferencji uczestników).
Miejsce zajęć: Lublin, ul. Diamentowa 2 (firma „ZETO” – Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej).
Forma szkolenia: wykład, ćwiczenia praktyczne (Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe/podręcznik).

Uczestnicy mają zapewniony catering.

Uwaga! Liczy się kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane szkoleniem zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektów i Funduszy Działu Nauki:
Aleksandra Jezierska,
tel. 81 445 66 78 (pok. 473 III piętro Rektorat)
aleksandra.jezierska@up.lublin.pl

Formularze do pobrania:

Załącznik nr 1-Formularz zgłoszeniowy Kandydata Kandydatki
Załącznik nr 2-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w projekcie
Załącznik nr 3-Deklaracja uczestnictwa Kandydata na UP
Załącznik nr 4-Klauzula informacyjna