Nabór ciągły na wyjazdy pracowników w trybie standardowym, mieszanym i online

Trwa nabór ciągły na wyjazdy pracowników w roku akademickim 2020/2021. O uzyskaniu grantów na wyjazd decyduje kolejność zgłoszeń.

W ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pracownicy Uniwersytetu mogą realizować wyjazdy:

1. wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów (STA) na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli zagranicznych przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskiej uczelni.

Pracownik powinien przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych.

2. wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich jak i pozostałych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (STT) – doskonalenie kompetencji zawodowych, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, job shadowing itp.

Ze względu na wyjątkową sytuację na świecie, Erasmus+ wprowadził nowe rozwiązania w celu ułatwienia odbywania mobilności. Wyjazdy mogą odbywać się na zasadach blended mobility – stylu mieszanego polegającego na połączeniu wyjazdu z nauczaniem lub szkoleniem online oraz mobilności odbywanej w całości online.

Każdy pracownik zainteresowany wyjazdem indywidualnie ustala z uczelnią partnerską, organizacją lub przedsiębiorstwem termin swojej wizyty oraz  program zajęć dydaktycznych lub szkoleniowych. Pracownik przy wyborze jednostki zagranicznej może kierować się swoimi kontaktami lub wybrać uczelnię partnerską z listy dostępnych, z którymi UP w Lublinie ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Warto pamiętać, że podpisanie umowy z uczelnią jest wymagane przy wyjazdach STA (w celach dydaktycznych), natomiast przy wyjazdach STT (w celach szkoleniowych) podpisanie umowy jest opcjonalne.

Wykaz uczelni partnerskich mogą Państwo znaleźć TUTAJ.

Pobyt pracownika w zagranicznej instytucji lub przedsiębiorstwie w innym kraju Programu może trwać od 2 do 5 dni roboczych. Istnieje możliwość przedłużenia wyjazdu nawet do 2 miesięcy, jednakże wówczas finansowanie ze środków Programu Erasmus+ będzie możliwe jedynie na okres 7 dni (7 dni pobytu+dodatkowo ryczałt na 2 dni podróży).

Dofinansowanie wyjazdu składa się z:

1. wsparcia indywidualnego (7 dni = 5 dni pobytu+2 dni na podróż, razem 7 dni finansowanych grantem). Kwota wsparcia indywidualnego uzależniona jest od zaszeregowania kraju wyjazdu do grupy z przypisaną wysokością wsparcia. Szczegółowe informacje oraz kwoty można znaleźć TUTAJ.

2. kwoty ryczałtowej na koszty podróży (liczona według oficjalnego kalkulatora odległości dostępnego TUTAJ.

Szczegółowe informacje dot. zgłaszania oraz finansowania wyjazdów wraz z wzorami dokumentów znajdą Państwo na dole naszej strony internetowej.

Zapraszamy wszystkich Pracowników zainteresowanych wyjazdem do składania dokumentów za pośrednictwem poczty (budynek Biblioteki Głównej UP, III piętro, pok. 309, tel. 81 445 65 80).

Uprzedzając Państwa ewentualne obawy – ze względu na obecną sytuację istnieje możliwość późniejszej zmiany terminu wyjazdów, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu mailowego. Osobą do kontaktu w sprawie mobilności pracowników jest Maria Moroniak: 

Przed uzyskaniem na nich potrzebnych podpisów i pieczątek zachęcamy do przesłania ich do weryfikacji.

Zachęcamy do aplikowania!