Nabór ciągły na mobilności z krajami programu (UE)

Trwa nabór ciągły na wyjazdy pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe “Mobilność Edukacyjna” w roku akademickim 2020/2021.

W ramach programu pracownicy Uniwersytetu mogą realizować wyjazdy: 

1.      wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów (STA) na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli zagranicznych przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskiej uczelni.
Pracownik powinien przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych.

2.      wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich jak i pozostałych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (STT) – doskonalenie kompetencji zawodowych, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, work shadowing itp.)
Informacje o planowanych szkoleniach i ich programach znaleźć można na stronie IMOTION.

Trwa nabór ciągły (według kolejności zgłoszeń), do wyczerpania przyznanych nam funduszy. 

Ze względu na wyjątkową sytuację na świecie, istnieje również możliwość odbywania mobilności w trybie zdalnym oraz mieszanym. Więcej informacji o trybach i sposobach finansowania znajdą Państwo TUTAJ.

Każdy pracownik zainteresowany wyjazdem indywidualnie ustala z uczelnią partnerską, organizacją lub przedsiębiorstwem termin swojej wizyty oraz  program zajęć dydaktycznych lub szkoleniowych. Pracownik przy wyborze Uczelni zagranicznej może kierować się swoimi kontaktami lub wybrać uczelnię partnerską z listy dostępnych, z którymi UP w Lublinie ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Warto pamiętać, że podpisanie umowy z uczelnią jest wymagane przy wyjazdach STA (w celach dydaktycznych), natomiast przy wyjazdach STT (w celach szkoleniowych) podpisanie umowy jest opcjonalne. 
Wykaz uczelni partnerskich mogą Państwo znaleźć TUTAJ.

WAŻNE! W przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych zalecane jest ubieganie się w pierwszej kolejności o wyjazdy dydaktyczne. Istnieje także możliwość połączenia wyjazdu dydaktycznego (STA) ze szkoleniowym (STT) – w tym przypadku wyjazd dydaktyczny jest nadrzędny i należy złożyć komplet dokumentów wyjazdowych dot. właśnie wyjazdu dydaktycznego (STA).
Listę krajów, do których możliwe są mobilności znajdą Państwo TUTAJ.

Pobyt pracownika w zagranicznej instytucji lub przedsiębiorstwie w innym kraju Programu może trwać od 2 do 5 dni roboczych. Istnieje możliwość przedłużenia wyjazdu nawet do 2 miesięcy, jednakże wówczas finansowanie ze środków Programu Erasmus+ będzie możliwe jedynie na okres 7 dni (7 dni pobytu+dodatkowo ryczałt na 2 dni podróży).

Pracownik wyjeżdżający w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych, otrzymuje dofinansowanie wyjazdu, które składa się z:

1.      wsparcia indywidualnego (7 dni = 5 dni pobytu+2 dni na podróż, razem 7 dni finansowanych grantem). Kwota wsparcia indywidualnego uzależniona jest od zaszeregowania kraju wyjazdu do grupy z przypisaną wysokością wsparcia. Szczegółowe informacje oraz kwoty można znaleźć TUTAJ.

2.       kwoty ryczałtowej na koszty podróży (liczona według oficjalnego kalkulatora odległości dostępnego TUTAJ.

Szczegółowe informacje dot. zgłaszania oraz finansowania wyjazdów wraz z wzorami dokumentów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych wyjazdem do składania dokumentów.

Dokumenty należy nadesłać pocztą wewnętrzną do Biura Wymiany Akademickiej (budynek Biblioteki Głównej UP, III piętro, pok. 309, tel. 81 445 65 80) lub zeskanować i przesłać na adres .

Zachęcamy do kontaktu i nadsyłania wniosków!