Nabór aplikacji w ramach Programu CEEPUS 2021/2022

Rozpoczął się nabór aplikacji mobilności akademickich dla studentów (I, II, III stopnia) i pracowników naukowych w ramach Programu CEEPUS na rok 2021/2022.

Informacje o sieciach akademickich realizowanych w roku 2021/2022 znajdują się na stronie www Programu.
Aby odnaleźć 2 sieci (CIII-PL-1606-01-2122 oraz CIII-RS-1512-02-2122) w ramach których działa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, należy wybrać rok akademicki 2021/2022 > Poland > University of Life Sciences in Lublin.

Informacje o procedurach naboru na semestr zimowy i letni roku akademickiego oraz na stypendia freemover znajdują się TUTAJ.

Terminy składania poszczególnych aplikacji to:

15 czerwca 2021 na semestr zimowy;
31 października 2021 na semestr letni;
30 listopada – Freemover.

Nabór wniosków na stworzenie nowych sieci lub dołączenie do istniejących sieci odbywa się co roku do dnia 15 stycznia.

Ze względu na ciągłe trudności spowodowane pandemią koronawirusa, państwa członkowskie – Republika Czeska, Chorwacja, Polska i Węgry – oferują stypendia na kształcenie na odległość/nauczanie hybrydowe i stypendia wirtualne.

Więcej szczegółowych informacji na temat stypendiów, warunków płatności można uzyskać w odpowiednich krajowych biurach CEEPUS.

 

Biuro Wymiany Akademickiej
tel. 81 445 60 15 / 81 445 62 36