12 października 2021 r. w Archikatedrze Lubelskiej z okazji nowego roku akademickiego na wspólnej modlitwie zebrali się przedstawiciele społeczności akademickiej lubelskich Uczelni.

Obecni byli przedstawiciele władz rektorskich lubelskich Uniwersytetów, pracownicy naukowi i administracyjni, studenci oraz duszpasterze akademiccy.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentowali JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz dr hab. Urszula Kosior-Korzecka , prof. uczelni, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki oraz dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni, Prorektor ds. Rozwoju Uczelni.

Mszy św. inauguracyjnej przewodniczył Metropolita lubelski Arcybiskup Stanisław Budzik, doktor honoris causa naszej Uczelni.

W homilii Metropolita lubelski mówił:

Czy na Polskich uczelniach wykładowcy mają odwagę pytać studentów o dobro i zło. Czy sami potrafią z tymi pytaniami w sposób krytyczny zmierzyć?

W naszym  szkolnictwie wyższym zdaje się dominować wizja Uniwersytetu, którego głównym zadaniem jest kształcenie kompetentnych i skutecznych specjalistów, liczy się użyteczność, pragmatyzm, decydująca jest sprawczość i opłacalność. Często ostatnie słowo należy do ekonomów. A przecież nie ma fachowca bez zakorzenienia człowieka w ogólnej kulturze, bez wrażliwości intelektualnej i duchowej oraz bez formacji etycznej.

Oprawę śpiewną Mszy św. zapewnili członkowie Chórów Akademickich wszystkich Uczelni.

Fot. Iwona Pachcińska / DKiWA
Rzecznik Prasowy UP w Lublinie