Szanowni Państwo,

Katedra Katalizy i Inżynierii Reakcji Chemicznych Narodowego Instytutu Chemii ze Słowenii poszukuje możliwości nawiązania współpracy międzynarodowej w ramach wspólnych projektów lub wymiany osobowej!

Jednostka zajmuje się głównie inżynierią chemiczną (procesową), projektowaniem i budową reaktorów i bloków, a także wieloskalowym modelowaniem procesów. Tematyka Katedry obejmuje przede wszystkim konwersję dwutlenku węgla i gazu ziemnego, technologie wodorowe i ogniw paliwowych, waloryzację biomasy do związków pochodzenia biologicznego oraz procesy (bio)farmaceutyczne. Jednostka ma doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków programu Horyzont 2020/Horyzont Europa (22 projekty), Interreg (2 projekty) i Life. Szczegółowe informacje dot. dorobku i doświadczenia pracowników Katedry znaleźć można na stronie:

https://www.ki.si/en/departments/d13-department-of-catalysis-and-chemical-reaction-engineering/

Partner ze Słowenii jest otwarty na współpracę np. w ramach programu Weave finansowanego ze środków NCN lub w ramach programu Erasmus+.

Osoby zainteresowane zaproszeniem ww. jednostki do współpracy, proszone są o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych (bpm@up.lublin.pl).

Z wyrazami szacunku,

Biuro Projektów Międzynarodowych

Tel. 81 445 62 36, 81 445 60 15

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin