KOMUNIKAT

Dział Kadr i Płac, Zespół Spraw Socjalnych informuje o możliwości dofinansowania zakupionych karnetów w Centrum Kultury Fizycznej i Sportu UP w Lublinie, ul. Głęboka 31 na pływalnie oraz zajęcia sportowe w semestrze letnim 2021/2022, dla pracowników i emerytów/rencistów UP w Lublinie.

Informacje dotyczące cen karnetów oraz dostępnych zajęć, można uzyskać bezpośrednio w kasie CKFiS lub pod nr tel. 81 445 66 01.

Dofinansowanie uzależnione jest od średniomiesięcznego przychodu na os. w rodzinie i wynosi:

Średniomiesięczny przychód na os. w rodzinie

Wysokość dofinansowania

do 2000 zł       

110zł

2001-3000 zł

100zł

3001-4000 zł

90zł

4001-5000 zł

80zł

Pow. 5000 zł

70zł

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, od w/w dofinansowania zostanie pobrana i odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy.

Kierownicy jednostek są zobligowani do przekazania tej wiadomości pracownikom nieposiadającym skrzynek mailowych.

Wnioski o dofinansowanie (wniosek do pobrania)  można składać do 15 lutego br. w Zespole Spraw Socjalnych pok.155 (budynek Rektoratu) tel. 81 445 69 11.