Dział Kadr i Płac, Zespół Spraw Socjalnych informuje o możliwości dofinansowania z ZFŚS zakupionych karnetów w Centrum Kultury Fizycznej i Sportu UP w Lublinie (ul. Głęboka 31) na korzystanie z pływalni oraz zajęć sportowych w semestrze letnim 2022/2023, dla pracowników i emerytów/rencistów UP w Lublinie.

Dofinansowanie uzależnione jest od średniomiesięcznego przychodu na osobę w rodzinie i wynosi:

Średniomiesięczny przychód na os. w rodzinie Wysokość dofinansowania
do 2000 zł 110 zł
2001-3000 zł 100 zł
3001-4000 zł 90 zł
4001-5000 zł 80 zł
Powyżej 5000 zł 70 zł

 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, od w/w dofinansowania zostanie pobrana i odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy.

Wnioski o dofinansowanie (wniosek do pobrania) można składać do 22 marca br. w Zespole Spraw Socjalnych (budynek Rektoratu, pok. 155, tel. 81 445 69 11).

Informacje dotyczące cen karnetów oraz dostępnych zajęć można uzyskać bezpośrednio w kasie CKFiS lub pod nr tel. 81 445 66 01.

Zespół Spraw Socjalnych