Dział Nauki informuje, że Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej otworzyła nabór w programie stypendialnym START.

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód uznania dla ich dokonań naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż.

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata i kandydatki oraz najważniejsze osiągnięcie badawcze”.

Nabór wniosków trwa do 3 listopada 2023 roku.

Szczegółowe informacje na temat naboru na stronie Fundacji.

Dodatkowych informacji udziela:

Paweł Litwińczuk
Tel. 81 445 65 99
e-mail: