Misja Klimat – otwarte konkursy w ramach programu Horyzont Europa

Jeszcze tylko do 12 kwietnia otwarty jest nabór do konkursów w ramach Misji Klimat. Na pięć tematów konkursowych przeznaczonych jest 110 mln euro.

 

Misja Klimat będzie wspierać przystosowanie się do zmian klimatu (wsparcie co najmniej 150 regionów i społeczności europejskich, aby stały się odporne na zmiany klimatu do 2030 r.) poprzez połączenie obywateli z nauką i polityką.

 

Cele szczegółowe Misji:

  • Przygotowanie i planowanie odporności na zmiany klimatu.
  • Przyspieszenie transformacji w kierunku odporności klimatycznej.
  • Demonstracja systemowych transformacji w kierunku odporności klimatycznej.

 

Otwarte konkursy:

 

Wciąż jeszcze istnieje możliwość przygotowania “Oferty Współpracy” w ramach ww. konkursów. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany zgłoszeniem chęci współpracy w ramach jednego z wymienionych tematów konkursowych, uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().