Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Fotograficzno-Ekologicznym ,,Różnorodność biologiczna i ochrona ekosystemów wodnych”. Celem konkursu jest m.in. pogłębienie wiedzy z zakresu bioróżnorodności oraz poznanie środowiska przyrodniczego.

Fotografia konkursowa powinna przedstawiać różnorodność biologiczną w chronionym ekosystemie wodnym. 

Przewidziano dwie kategorie wiekowe: 14 – 15 lat; 16 – 19 lat.

Pracę konkursową (zdjęcie oraz załączniki i nagraną płytę CD lub pendrive) należy przesłać pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Międzynarodowy Konkurs Fotograficzno-Ekologiczny „Różnorodność biologiczna i ochrona ekosystemów wodnych” na adres: VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie, ul. Adama Mickiewicza 36, 20-466 Lublin lub dostarczyć do sekretariatu szkoły. W przypadku przesłania pracy konkursowej w formie elektronicznej (zdjęcie i załączniki) należy ją dostarczyć na adres: , wpisując w tytule Międzynarodowy Konkurs Fotograficzno-Ekologiczny „Różnorodność biologiczna i ochrona ekosystemów wodnych”

Harmonogram konkursu:

– nadsyłanie zgłoszeń: do 29 kwietnia 2022 r.

– nadsyłanie prac konkursowych: do 10 maja 2022 r.

– ogłoszenie wyników na stronie VI LO: 22 maja 2022 r.  w Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej.

Organizatorami konkursu są: VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Regulamin konkursu oraz dokumenty zgłoszeniowe dostępne w plikach poniżej.

Regulamin konkursu (.pdf / 609KB)
Zobacz
Dokumenty zgłoszeniowe (.pdf/ 591KB)
Zobacz