Wydział Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie zapraszają na uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi, które odbędą się 22 kwietnia 2022 roku o godz. 1100.

Międzynarodowy Dzień Ziemi jest coroczną akcją mającą na celu propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców naszej planety, zaś Organizatorzy poprzez prezentację cyklu wykładów pragną przybliżyć Państwu aktualne problemy funkcjonowania świata przyrody i racjonalnego zarządzania zasobami środowiska. 

Zachęcamy do oglądania transmisji internetowej na kanale YouTube. Start o 11.00.

Link do spotkania: https://youtu.be/thsDgZU3KKk

Tytuł: Międzynarodowy Dzień Ziemi na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie – Wydział Biologii Środowiskowej

grafika promująca miezynarodowy dzień ziemi na UP w Lublinie

Program Seminarium

1100-1110 – Otwarcie Międzynarodowego Dnia Ziemi – prof. dr hab. Tomasz Mieczan, Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej

Wykłady:

1110-1125 – Roślinność obszarów miejskich a utrzymanie bioróżnorodności zapylaczy – dr hab. Marzena Masierowska, prof. uczelni

1125-1140 – Łąki kwietne w dolinach rzek Lubelszczyzny – dr Marcin Kolejko

1140-1155 – Świat owadów społecznych – dr Łukasz Wójcik

1155-1210 – Poznaj swój ślad wodny – dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk, prof. uczelni

1225-1240 – Efekty działań na rzecz ochrony cennych gatunków flory regionu Lubelszczyzny – dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni

1240-1255 – Małe zbiorniki wodne i ich znaczenie dla różnorodności biologicznej – dr Wojciech Płaska

1255-1310  – Jeziora jako siedliska przyrodnicze na obszarach Natura 2000 w Polsce – stan zachowania i problemy ochrony – dr hab. Wojciech Pęczuła, prof. uczelni

 1310-1325 – Energia geotermalna pochodząca z wnętrza Ziemi – dr Krzysztof Kornarzyński

1325-1340 – Selen w roślinach: dobrodziejstwo czy przekleństwo? – dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, prof. uczelni

1340-1355 _  Co zagraża ptakom drapieżnym w Europie  Wschodniej?  – dr hab. Ignacy Kitowski, prof. uczelni

1400 – Zakończenie Seminarium

Serdecznie zapraszam,
Prof. dr hab. Tomasz Mieczan
Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej