Międzynarodowe warsztaty pod hasłem „Zrównoważony rozwój”

16 listopada 2023 r. za pośrednictwem platformy Teams odbył się wykład Pana dr hab. Viktora Korzuna reprezentującego firmę KWS SAAT SE & Co. KGaA, Germany, gdzie pełni funkcje Global Lead Scientific Affairs. Wykład zorganizowany został przez Szkołę Doktorską Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy wsparciu Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin.

Wykład pt.  „Plant Breeding for a Sustainable Agriculture: current achievements and future challenges in cereals„, skierowany był do doktorantów oraz pracowników uczelni zainteresowanych tematyką hodowli roślin. Wydarzenie były okazją do wymiany doświadczeń, podzielenia się wynikami prowadzonych badań oraz budowania międzynarodowych relacji naukowo-badawczych. W wydarzeniu wzięło udział ok 50 osób.

prowadzący wykładu

Dr hab. Viktor Korzun posiada tytuł licencjata z agronomii i hodowli uzyskany na Białoruskiej Akademii Rolniczej oraz doktorat z genetyki roślin w Instytucie Genetyki i Cytologii Białoruskiej Akademii Nauk. Był naukowcem wizytującym w Cambridge Laboratory, John Innes Center for Plant Science Research w Norwich w Wielkiej Brytanii oraz pracownikiem naukowym ze stopniem doktora w Instytucie Genetyki Roślin i Badań nad Roślinami Uprawnymi w Gatersleben w Niemczech, zanim w 1999 r. przeniósł się do KWS jako dyrektor ds. technologii hodowli zbóż. Od 2018 roku pełni funkcję Global Lead Scientific Affairs, koncentrując się na współpracy krajowej i międzynarodowej, relacjach z wiodącymi na świecie uniwersytetami i instytucjami oraz wspieraniu młodych utalentowanych naukowców w badaniach związanych z hodowlą roślin. Viktor Korzun ma ponad 30-letnie doświadczenie w opracowywaniu i stosowaniu markerów molekularnych oraz nowatorskich technologii hodowli w uprawach zbóż. Jest autorem 172 pełnych publikacji w wysokiej rangi czasopismach naukowych i książkach, w tym abstraktów i krótkich komunikatów > 600 publikacji (h-index wynosi 70, i jest zastępcą redaktora czasopisma Molecular Breeding, Frontiers in Plant Science oraz członkiem zarządu sekcji Plants (MDPI), Plant Genetics, Genomics and Biotechnology.

Viktor Korzun jest członkiem Rady Doradczej ds. Innowacji Naukowych w John Innes Center w Norwich w Wielkiej Brytanii oraz członkiem Naukowej Rady Doradczej Państwowego Instytutu Hodowli Nasion Uniwersytetu Hohenheim, Niemcy.

Firma KWS SAAT SE & Co. KGaA jest jedną z wiodących na świecie firm zajmujących się hodowlą roślin, która działa samodzielnie od 165 lat.

Dziękujemy Profesorowi Viktorowi Korzunowi za współpracę i zaangażowanie w rozwój dyscypliny oraz zaplanowane wsparcie w programie Visiting Professor.