Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

15 kwietnia 2021 r. odbyły się Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolska Konferencja Doktorantów organizowane w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie pod wspólnym hasłem „ŚRODOWISKO-ROŚLINA-ZWIERZĘ-PRODUKT”. Oficjalnego otwarcia obrad dokonał Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Uczestników oraz gości powitali również Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr. hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Pełnomocnik Rektora ds. studenckich kół naukowych, prof. dr hab. Marek Babicz.

Podczas obrad można było zapoznać się z pracami naukowymi z wielu obszarów nauk przyrodniczych, przygotowanych i zaprezentowanych przez studentów, doktorantów i słuchaczy szkół doktorskich z ośrodków naukowych z całej Polski m.in. z: Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Politechniki Białostockiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W ramach Międzynarodowego SKN przedstawiono 156 prac naukowych w formie prezentacji i posterów w siedmiu sekcjach tematycznych: Sekcji Agrobioinżynierii, Sekcji Medycyny Weterynaryjnej, Sekcji Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Sekcji Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Sekcji Inżynierii Produkcji, Sekcji Nauk o Żywności i Biotechnologii, Sekcji Biologii Środowiskowej. Wykaz opiekunów Sekcji:
– Sekcja Agrobioinżynierii – dr inż. Adam Gawryluk
– Sekcja Medycyny Weterynaryjnej – dr hab. Marta Wójcik, profesor uczelni
– Sekcja Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – dr hab. Witold Chabuz, profesor uczelni
– Sekcja Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – dr hab. Katarzyna Dzida, profesor uczelni
– Sekcja Inżynierii Produkcji – dr hab. Monika Stoma, profesor uczelni
– Sekcja Nauk o Żywności i Biotechnologii – dr Urszula Szymanowska
– Sekcja Biologii Środowiskowej – dr Wojciech Płaska

Tegoroczną edycję Międzynarodowego SKN wsparły towarzystwa naukowe: Polskie Towarzystwo Agronomiczne, Oddział w Lublinie; Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Oddział w Lublinie; Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, Oddział w Lublinie; Polskie Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Oddział w Lublinie; Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Oddział w Lublinie; Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Koło w Lublinie; Polskie Towarzystwo Zoologów.

W Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów wzięło udział 58 uczestników prezentując wyniki badań naukowych w formie prezentacji i posterów w trzech panelach: Agrobioinżynierii i Biologii Środowiskowej, Nauk o Zwierzętach i Medycyny Weterynaryjnej, Nauk o Żywności i Inżynierii Produkcji. Obrady przeprowadzono w języku polskim i angielskim. Koordynatorz: mgr inż. Michał Możejko, mgr inż. Małgorzata Manastyrska, mgr inż. Zuzanna Całyniuk, mgr inż. Kamil Drabik.
Prezentacjom doktoranckim i studenckim przysłuchiwały się komisje konkursowe, w tym oddzielne komisje tworzyli przedstawiciele Towarzystw Naukowych, które podjęły decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień. Wszystkie prace prezentowane w ramach Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów wydano w formie e-książek streszczeń. Konferencje, z uwagi na zagrożenie COVID-19, przeprowadzono w formie on-line.

Wydarzenia pozwoliły na prezentację aktywności badawczej młodych naukowców, jak też na upowszechnienie nauki poprzez wymianę poglądów, doświadczeń i praktycznej wiedzy na temat aktualnych wyzwań naukowych Polsce i na świecie.