W dniach 16–17 marca 2021 r., w formie online, odbyło się międzynarodowe seminarium “International Symposium – Source areas and stepping stones in Aquatic Warbler conservation” w ramach projektu „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce”. Zorganizowali je Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz BirdLife International Aquatic Warbler Conservation Team.

Tematem przewodnim spotkania było podsumowanie aktualnej wiedzy na temat rozmieszczenia, liczebności i ochrony wodniczki.

Wodniczka to ptak (na fot.) wielkości wróbla, który żyje na torfowiskach niskich, wschodniej Europy. Około 95% światowej populacji występuje jedynie w Polsce, na Białorusi i Ukrainie. Wodniczka jest najrzadszym, wędrownym ptakiem Europy i jednocześnie gatunkiem endemicznym występującym tylko w tej części świata. W regionie lubelskim występuje obecnie około 10% populacji światowej wodniczki. Miejscem szczególnie ulubionym przez ten gatunek są torfowiska niskie na Bagnie Bubnów i Bagnie Staw w Poleskim Parku Narodowym. Spacerując ścieżką dydaktyczną „Czahary” w Poleskim Parku Narodowym, możemy usłyszeć i zaobserwować ten ginący gatunek ptaka.

Seminarium wpisało się w cykl obchodów trzydziestolecia Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Uczestniczyły w nim 53 osoby z 10 krajów (Białoruś, Francja, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania). Przedstawiono 14 prezentacji. Autorami dwóch referatów „Population condition of Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola in Polesie National Park” i „Spatial behaviour of the Aquatic Warbler Acrocephalus palucidola: relations between males” byli przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. uczelni oraz studentki kierunku behawiorystka – Julia Kral i Joanna Potrykus.
 

Fot. dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. uczelni
oprac. MJ