Międzynarodowa Konferencja Gleboznawcza: “Towards Soil Sustainability”

Informujemy, że do końca kwietnia trwa rejestracja na międzynarodową konferencję 1st International Conference of Soil and Agriculture (ICSA) 2024: Towards Soil Sustainability, Lublin-Nałęczów, która odbędzie się w dniach 11-13.06.2024 r.

Wśród najważniejszych tematów: zdrowie i żyzność gleby, emisje N2O z rolnictwa, zmiany klimatu a gleba, polityka rolna i zrównoważony rozwój, gleboznawstwo a rolnictwo precyzyjne, interakcje gleba-roślina.

1st International Conference of Soil and Agriculture (ICSA) 2024: Towards Soil SustainabilityW programie konkurs z nagrodami na najlepsze prezentacje doktorantów i młodych naukowców.

Konferencja jest organizowana przez Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska we współpracy z m.in. Katedrą Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS, Wageningen Environmental Research, Wageningen University & Research, The Department of Soil and Environment at the Swedish University of Agricultural Sciences i Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research.

Oficjalnym językiem konferencji jest angielski. Referaty mogą być głoszone w języku polskim – pod warunkiem przygotowania prezentacji w języku angielskim.

Zapraszamy do rejestracji! 

LINK do strony konferencji
Zobacz