mgr Michał Marcin Schulz

Rozprawa doktorska pt. „Wpływ pasożyta Nosema ceranae na biochemiczne mechanizmy odporności oraz zmiany morfologiczne w kluczowych tkankach matek pszczoły miodnej”

promotor  dr hab. Aneta Strachecka, prof. uczelni

promotor pomocniczy: dr hab. Maciej Grzybek

Pliki PDF do pobrania:

ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Michał Marcin Schulz
Streszczenie

recenzja prof. Małgorzata Dmitryjuk

recenzja prof. B Madras -Majewska

Uchwała Rady Dyscypliny