W dniach 28.11.2022 – 27.01.2023 r. doktorant mgr Maciej Bryś odbył staż w GBA Polska Filia „Lublin”.

GBA Polska Sp. z o.o. jest prężnie rozwijającą się firmą, która specjalizuje się w zakresie analityki laboratoryjnej oraz usługami dla sektora żywności, środowiska i kosmetyków.

Celem praktyk było podniesienie kompetencji zawodowych, w tym zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności pracy w laboratorium usługowym.

Doktorant brał udział w procesie przygotowania próbek do analiz pozostałości środków ochrony roślin (w tym miodów i obnóży pyłkowych) z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i metod badawczych, jakimi są chromatografia cieczowa i gazowa połączona tandemową spektrometrią mas (LC/MS/MS oraz GC/MS/MS). Ponadto Maciej Bryś zapoznał się z analizami z wykorzystaniem Spektrometrii Perkin Elmer FT-IR.