Mgr Joanna Wajs
Promotor: dr hab. Aneta Brodziak, prof. uczelni
Jednostka: Katedra Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych

Celem wyjazdu na staż naukowy była wymiana doświadczeń i wiedzy z zakresu realizowanych prac badawczych i zagadnień naukowych w ramach Indywidualnego Planu Badawczego. Staż został przeprowadzony w dniach 3.10-11.11.2022 r. w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym, Państwowy Instytut Badawczy, oddział w Poznaniu.

Harmonogram stażu naukowego obejmował zagadnienia związane z:

  1. Gospodarką Obiegu Zamkniętego w kontekście chowu i hodowli bydła mlecznego,
  2. prowadzeniem analiz laboratoryjnych pozyskanego surowca wg obowiązujących norm,
  3. oceną cech jakościowych surowca,
  4. określeniem zdolności wykorzystania mleka jako surowca do dalszego przetwórstwa.

Informacja o przywiezionych do kraju materiałach, publikacjach, itp. ze wskazaniem miejsca ich udostępnienia: Opracowane procedury funkcjonujące w  Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym PIB stanowią wewnętrzny system jakości, które nieustannie jest doskonalony i dostosowywany do obowiązującego prawa. Ze względu na restrukturyzacje zakładu wewnątrz Instytutu i związane z tym obwarowania pozostają one chwilowo niejawne.

W trakcie pobytu w instytucie zapoznałam się z obowiązującymi procedurami pozyskiwania próbek mleka do badań. Byłam obecna w trakcie doju i przy pobieraniu próbek mleka do analiz laboratoryjnych. Prowadząc analizy mikrobiologiczne, zwracałam na szczególną uwagę zadania dotyczące wpływu unijnej strategii „Od pola do stołu”, aby przeciwdziałać na każdym etapie produkcji fałszowaniu żywności w całym łańcuchu dostaw i jak najbardziej dążyć do poprawy dobrostanu zwierząt. Dobrostan krów, warunki utrzymania, higiena doju, proces pozyskiwania surowca oraz i ich żywienie, bezpośrednio wpływają na jakością mleka. Niewłaściwe postępowanie z mlekiem już na tym etapie, obniża jego wykorzystanie/ zastosowanie jako surowca do przetwórstwa. Innowacją w Instytucie jest prowadzenie badań nad zastosowaniem filtracji membranowej w celu odfiltrowania — usunięcia bakterii i zanieczyszczeń z mleka. W procesie tym dąży się do usuwania zanieczyszczeń  o średnicy 2 – 20 µm. Skuteczność tego procesu jest warunkowana różnicą ciśnień po każdej stronie membrany. Zastosowanie tego typu filtracji pozwala na uzyskanie mleka pasteryzowanego a w przyszłości serwatki.

 W Instytucie szczególną uwagę zwraca się na Gospodarką Obiegu Zamkniętego  w zwłaszcza w kontekście chowu i hodowli bydła mlecznego. Opracowywane są wstępne procedury i zasady funkcjonowania w odniesieniu do tzw. Zielonego Ładu, który jest wyzwaniem dla całej  branży mleczarskiej. Dużą uwagę zwracano na wyrównanie standardów produkcyjnych branży mleczarskiej w odniesieniu do relacji koszty-jakość surowca i produktu.