Szkolenie Active methods in adult learning organizowane przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP

W dniach 27.06 – 01.07.2022 w Warszawie odbyło się szkolenie Active methods in adult learning organizowane przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Miło nam poinformować, że jednym z uczestników szkolenia był mgr inż. Sebastian Kuśmierz, doktorant III roku kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Udział w szkoleniu był główną nagrodą, którą nasz doktorant został wyróżniony w konkursie Sztuczna inteligencja w naukach przyrodniczy i technicznych zorganizowanego w ramach  Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Doktorantów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie: Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt (ICDSUPL).

Szkolenie skierowane było do lektorów, wykładowców, trenerów i nauczycieli kształcących osoby dorosłe. W szkoleniu wzięło udział łącznie dziewięcioro uczestników i uczestniczek z całej Europy reprezentujących różne systemy i modele edukacji.  W toku szkolenia uczestnicy poznali zasady edukacji dorosłych i uczenia się poprzez nabywanie doświadczeń w tym również metody pracy z dorosłymi poprzez praktyczne wykorzystanie wybranych technik nauczania i refleksję nad ich przydatnością w pracy dydaktycznej. Ponadto uczestnicy szkolenia zapoznali się z metodami szkoleniowymi opartymi o analizę meta-poziomową dostosowanymi do potrzeb grup z uwzględnieniem potencjalnie istniejących barier, w tym kulturowych, językowych, jak również personalnych. Wartością dodaną niniejszego kursu była jego interdyscyplinarność, możliwość wymiany praktyk i doświadczeń w międzynarodowej grupie edukatorów.

Panu mgr inż. Sebastianowi Kuśmierzowi życzymy dalszych sukcesów na polu rozwoju zawodowego i zachęcamy pozostałe grono doktorantów do poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności dydaktycznych.

fot. STOP