Mgr inż. Radosław Smagieł laureatem konkursu na stypendium naukowe w ramach projektu NCN

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje, że w wyniku oceny złożonych w konkursie ofert na stypendium naukowe w ramach projektu NCN – OPUS 20 nr 2020/39/B/NZ9/00765 pt. „Odpowiedź układu immunologicznego i systemu oksydoredukcyjnego indyków żywionych dietami z lub bez dodatku kocydiostatyku na wczesne podanie antybiotyków”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Katarzyna Ognik z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, stypendium na stanowisko stypendysta – student w Katedrze Biochemii i Toksykologii otrzymał Pan mgr inż. Radosław Smagieł.

 

Serdecznie Gratulujemy!