mgr inż. Radosław Smagieł
Promotor: Prof. dr hab. Katarzyna Ognik
Dyscyplina: Zootechnika i rybactwo

Tytuł projektu:

Reakcja systemu oksydoredukcyjnego indyków żywionych dietami z lub bez dodatku kocydiostatyku na wczesne podanie antybiotyków

Celem badań jest pogłębienie wiedzy o skutkach wczesnego podawania antybiotyków pisklętom indyczym, najczęściej w ramach tzw. metafilaktyki, jak też stałego stosowania w mieszankach paszowych dla młodych indyków kokcydiostatyków jonoforowych, będących także antybiotykami. Jest to ważne w kontekście współczesnych wyzwań i problemów intensywnej produkcji drobiarskiej. Realizacja projektu posłuży weryfikacji hipotezy, zakładającej, że wczesne podawanie antybiotyku poprzez hamowanie resorpcji woreczka żółtkowego, a tym samym zmniejszenie transferu przeciwciał matczynych do krwiobiegu może obniżyć odporność humoralną w pierwszych dniach życia ptaków, a w konsekwencji pogorszyć funkcjonowania systemu immunologicznego (immunosupresja) i statusu antyoksydacyjnego ptaków. Podobne skutki może powodować żywienie ptaków mieszankami zawierającymi kokcydiostatyk, będący także antybiotykiem.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN)