Mgr inż. Paweł Grychnik pod kierunkiem prof. Brygidy Ślaskiej, realizuje projekt pt. „Analiza molekularna hepatoprotekcyjnego działania ziół leczniczych w przeciwdziałaniu dysfunkcjom wątroby wywołanym przez aflatoksynę B1 na modelu świńskim.”

Głównym celem projektu jest ocena, na poziomie molekularnym, protekcyjnego wpływu wybranych ziół leczniczych na zapobieganie dysfunkcjom różnych narządów wywołanych przez aflatoksynę B1. Aflatoksyny są toksycznymi mikotoksynami, które mogą kontaminować żywność i stanowić zagrożenie zarówno dla zwierząt, jak i ludzi. W projekcie założono, że wybrane zioła lecznicze (Andrographis paniculata, Silybum Marianum i Curcuma Longa) mogą mieć protekcyjne działanie i mogą one pomóc w ograniczeniu negatywnych skutków aflatoksyn na organizm zwierzęcia modelowego – świni.

Aflatoksyna B1 może występować w paszy dla zwierząt, w tym paszy dla świń i została sklasyfikowana jako substancja rakotwórcza z grupy 1 przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem. Badając wpływ aflatoksyn na świnie, możemy lepiej zrozumieć wpływ tych substancji na ich organizm.

Zakres projektu obejmuje: pobranie materiału biologicznego, izolacja DNA oraz RNA, analiza mtDNA (DNA mitochondrialny) pod kątem liczby kopii oraz ewentualnych zmian w jego sekwencji, przetworzenie otrzymanych danych z analiz molekularnych z wykorzystaniem technik bioinformatycznych.