mgr inż. Magdalena Olcha

Rozprawa doktorska pt. „Efektywność stosowania mieszanek ziołowych w odchowie cieląt

wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Klebaniuk

Pliki PDF do pobrania:
ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Olchy

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Olchy
Recenzja prof. dr hab. Małgorzata Szumacher

Recenzja prof. dr hab. Barbara Kowalik

Uchwała Rady Dyscypliny