Z przyjemnością informujemy, że mgr inż. Kostiantyn Vasiukov, doktorant w Katedrze Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie, został włączony do grona członków Center for Ukrainian and European Scientific Cooperation. 

Centrum Ukraińskiej i Europejskiej Współpracy Naukowej jest organizacją pozarządową, która została założona w 2010 roku w Ukrainie w m. Odessa.

Głównym celem Centrum jest badanie doświadczeń instytucji szkolnictwa wyższego oraz podmiotów administracji publicznej w zakresie edukacji i nauki w krajach Unii Europejskiej, a także tworzenie środowiska sprzyjającego wzajemnemu rozwojowi naukowemu Ukrainy i krajów UE.

Serdecznie gratulujemy!