mgr inż. Kamil Drabik

Rozprawa doktorska pt. „Dynamika zmian jakości zachodzących w jajach konsumpcyjnych w różnych warunkach przechowywania”

wykonana pod kierunkiem  dr hab. Justyny Batkowskiej, prof. uczelni.

Pliki PDF do pobrania:

ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamil Drabik
rozprawa doktorska
summary
recenzja prof. Józefa Krawczyk

recenzja prof. Zofia Sokołowicz

recenzja prof. Anna Wójcik

Uchwała Rady Dyscypliny