mgr inż. Dariusz Gugała

Rozprawa doktorska pt. „Wpływ zastosowania chelatów mineralnych wapnia, cynku, miedzi i żelaza oraz kalcytriolu z lub bez dodatku alfa-ketoglutaranu (AKG) w diecie bażantów na efekty produkcyjne oraz wskaźniki jaj, mięsa i kości”

promotor  dr hab. Marian Flis, prof. uczelni

Pliki PDF do pobrania:

ogloszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej
streszczenie

recenzja prof. Wanda Olech

recenzja prof. Marek Panek

Uchwała Rady Dyscypliny