mgr Aleksandra Szabelak

Rozprawa doktorska pt. „ Zastosowanie L-proliny w łagodzeniu stresu termicznego u bezkręgowca Daphnia magna oraz w erytrocytach kury domowej (Gallus gallus domesticus)”

wykonana pod kierunkiem dr hab. Adama Bownika, prof. uczelni

Pliki PDF do pobrania:
ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandra Szabelak

zawiadomienie o zmianie terminu publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Szabelak

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandra Szabelak
Recenzja dr hab. Adam Lepczyński, prof. ZUT

recenzja prof. dr hab. Mariusz Pierzchała

Uchwała Rady Dyscypliny