W majowym numerze magazynu “Forbes” ukazał się wywiad z Rektorem prof. dr hab. Krzysztofem Kowalczykiem, dotyczący badań aplikacyjnych prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

“Forbes” 5/2021 — wersja papierowa, skan poniżej