17 stycznia 2023 roku odbył się Jubileusz 15-lecia Stowarzyszenie Młodych Naukowców oraz Wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie w Trybunale Koronnym, aktywnie wspieranych przez studentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W uroczystości uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, wolontariusze, sympatycy  oraz zaproszeni goście, którzy wspierają jego działania. Uniwersytet reprezentowali m.in.:

• dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
• prof. dr hab. Marta Kankofer – Prodziekan Wydziału Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

Kapituła i Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk przyznali Medale Prezydenta Miasta Lublin:

Stowarzyszeniu Młodych Naukowców za działalność na rzecz organizacji Wolontariatu w Schronisku oraz działania wspierające i popularyzujące rozwój nauk przyrodniczych i medycznych – Medal odebrał Zarząd Stowarzyszenia: dr Mateusz Gortat, dr Agata Kobyłka (Katedra Turystyki i RekreracjI) i dr Aleksander Herman,
Wolontariatowi w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie za wieloletnie niesienie pomocy zwierzętom oraz zasługi na rzecz upowszechnienie idei wolontariatu – Medal odebrał koordynator Wolontariatu – mgr Damian Buk.

 

Zarząd Stowarzyszenia przyznał dyplomy uznania członkom Stowarzyszenia – w tym dr inż. Milenie Jaremek (Katedra Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej)  i wolontariuszom w Schronisku za działalność na rzecz rozwoju Stowarzyszenia Młodych Naukowców oraz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Serdeczne gratulacje!

lublin.tvp.pl, Program "Panorama Lubelska" z dn. 17.01.2023 r. (czas od 15:20)
Zobacz