Biuro Projektów Międzynarodowych zaprasza do zapoznania się z instrumentem HOP ON w ramach programu Horyzont Europa, którego celem jest umożliwienie dołączenia do projektu instytucjom z krajów wideningowych (m.in. z Polski).

Lista projektów, do których można dołączyć jest na bieżąco uzupełniania i znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

Warunki:

  • Do projektu może dołączyć jeden partner z kraju wideningowego (m.in. z Polski), o ile w konsorcjum nie ma innych przedstawicieli tych państw
  • Zasada dobrowolności, nie naruszająca swobody budowy konsorcjum
  • Dołączenie do projektów II Filaru z podpisaną umową grantową
  • Dokładny opis partnera oraz jego wkładu w realizację projektu
  • Zgoda wszystkich uczestników konsorcjum
  • Dotacja przeznaczona w całości na działania realizowane przez owego partnera, poza opłatą koordynacyjną dla lidera (10%)

Wniosek składa koordynator projektu, do którego chcemy dołączyć za ogólną zgodą pozostałych członków konsorcjum.

Potencjalne korzyści mechanizmu hop-on dla Uniwersytetu:

  • Otwiera dostęp do istniejących zamkniętych konsorcjów
  • Zwiększa doskonałość badawczą instytucji w określonych dziedzinach
  • Rozszerza zasięg działań badawczo-rozwojowych uczestników i zapewnia dostęp do nowych zasobów
  • Pozwala zdobyć nowe kompetencje i umiejętności pracy w projektach międzynarodowych

Zakończenie naboru: 10 listopada 2022 r.

27 kwietnia o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie informacyjne Komisji Europejskiej dla osób zainteresowanych wnioskowaniem w konkursie. Szczegóły wydarzenia są dostępne na stronie Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na temat warunków naboru znajduje się na stronie Hop On Facility.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektów Międzynarodowych ().