Kurs wyrównawczy z matematyki dla studentów I roku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie będzie realizowany w 2 grupach:

  1. grupa wtorkowa

– start: 23.11.2021

– czas pracy: 16.30 – 20.30

– miejsce: sala 218, CIW, II piętro

  1. grupa czwartkowa

– start: 25.11.2021

– czas pracy: 16.00 – 20.00

– miejsce: sala 218, CIW, II piętro

 Miejsce zbiórki: CIW, II piętro „przy windach”.

Uprzejmie prosimy wszystkich studentów, którzy zadeklarowali chęć udziału w kursie, a nie potwierdzili przynależności do grupy o kontakt na adres e-mail: .