Majowa oferta grantów i stypendiów zagranicznych!

Biuro Projektów Międzynarodowych zachęca do zapoznania się z majową ofertą grantów i stypendiów zagranicznych dostępną na stronie EURAXESS. Ogłoszenia o aktualnych naborach dla doktorantów i pracowników naukowych publikowane są na początku każdego miesiąca.

 

W majowej ofercie znajdą Państwo m.in. następujące propozycje:

 

 • NCN M-ERA.NET 3 Call 2023 – konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w dziedzinie materiałoznawstwa i inżynierii materiałowej. Nabór do 16 maja 2023.
 • ERC Advanced – grant dla uznanych naukowców dowolnej narodowości o znaczących osiągnięciach badawczych w ciągu ostatnich 10 lat w dowolnej dziedzinie badań. Nabór do 23 maja 2023.
 • Fulbright Junior Research Award, USA – konkurs na 4-10 miesięczne projekty badawcze dla osób przygotowujących prace doktorskie. Nabór wniosków do 28 maja 2023.
 • Fulbright STEM Impact Award, USA – 2-6 tygodniowy pobyt badawczy dla naukowców z dziedziny STEM z minimum doktoratem, zarządzających projektami badawczymi. Nabór wniosków do 26 maja 2023.
 • Bekker NAWA – 3-24 miesięczne stypendia badawcze dla doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich we wszystkich dziedzinach. Nabór wniosków do 31 maja 2023.
 • Fulbright Senior Award, USA –  3-10 miesięczne pobyty badawcze dla naukowców z minimum doktoratem. Nabór wniosków do 16 czerwca 2023.
 • NAWA Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Austrią wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii. Nabór wniosków do 27 czerwca 2023.
 • NAWA Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Niemcami wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec. Nabór wniosków do 30 czerwca 2023.
 • Italian government’s grants, Włochy – stypendia rządu włoskiego dla studentów i doktorantów. Nabór do 30 czerwca 2023.
 • Research Fellowship Program 2023, Japonia – 6-miesięczne stypendia dla naukowców spoza Japonii posiadających stopień naukowy doktora, w wieku 49 lat lub młodszych, bez doświadczeń związanych z pobytem w Japonii. Nabór do 30 czerwca 2023.
 • NAWA Granty Interwencyjne – 3-12 miesięczne projekty wspierające międzynarodową współpracę w odpowiedzi na nagłe, ważne nieprzewidziane wydarzenia społeczne, cywilizacyjne i naturalne o
  zasięgu globalnym lub regionalnym. Termin pierwszego naboru 30 czerwca 2023.
 • EIT Food Innovator Fellowship, Belgia – program obejmujący 10-12 dni szkoleń i mentoringu przez okres 6 miesięcy dla doktorantów i post-doktorantów w celu odpowiedzi na globalne wyzwania żywnościowe. Nabór do 30czerwca 2023.
 • Uniwersytet Jaén (UJA) w Hiszpanii – zaprasza naukowców ze stopniem doktora uzyskanym maksymalnie 8 lat temu do skorzystania ze staży naukowych w ramach MSCA Postdoctoral Fellowships. Nabór wniosków do 13 września 2023 r.
 • Humboldt Research Fellowship – pobyt badawczy (od 6 do 24 m-cy) w Niemczech dla naukowców z różnych obszarów badawczych
 • Visiting Researcher Award, Brazylia (São Paulo) – pobyty badawcze do 12 miesięcy dla naukowców z różnych dziedzin. Ciągły nabór.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą!