Magdalena Cieplak

II rok SzD
Rolnictwo i Ogrodnictwo
Irlandia, Uniwersytet College Dublin, Earth Institute, and the School of Agriculture and Food Science

Opiekunem stażu była dr Angela Feechan, która jest wykładową i asystentem profesora na Uniwerytece College w Dublinie. Staż umożliwił realizację zadania badawczego związanego z określeniem zróżnicowania morfologicznego mączniaka prawdziwego, polegającego na ocenie procesu przenikania do tkanek rośliny.

University College, Dublin

Celem wizyty było poznanie metod barwienia i analizy histologicznej tego patogenu pod mikroskopem fluorescencyjnym w Instytucie Ziemi i Szkole Rolnictwa i Nauk o Zywności W trakcie pobytu polskie izolaty o różnym poziomie zjadliwości skolekcjonowane w instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin przebadano na zestawie różnych genów odporności na mączniaka prawdziwego owsa.

Earth Institute, UCD

School of Agriculture and Food Science