M.ERA-NET: konkurs na projekty badawcze z obszaru nauki o materiałach oraz inżynierii materiałowej

1 marca sieć M-ERA.NET ogłosiła nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z obszaru nauki o materiałach oraz inżynierii materiałowej, obejmujący następujące tematy:

 

  • Sustainable advanced materials for energy
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • Functional materials
  • Advanced materials and technologies for health applications
  • Next generation materials for advance electronics

 

Wnioski mogą składać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Izrael, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Tajwan, Turcja, Węgry, Włochy.

 

Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

 

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy. Budżet projektu może obejmować środki na wynagrodzenia dla zespołu, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu.

 

Termin składania wniosków wstępnych (tzw. pre-proposals) upływa 16 maja 2023 r. (12:00 CET).

 

Narzędzie do poszukiwania partnerów do wspólnych projektów: Partner Search Facility.

 

Do sieci M-ERA.NET należy zarówno NCN, jak i NCBR. Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany. Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego.

 

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie NCBR, na stronie NCN oraz na stronie sieci M.ERA.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().