Zaczynamy kolejny etap międzyuczelnianego konkursu na najlepszy pomysł biznesowy LUBLIN UP.

10 najlepszych zespołów, przez najbliższe dwa miesiące będzie pracowało nad swoimi pomysłami biznesowymi. Wśród kilkudziesięciu nadesłanych zgłoszeń to właśnie te pomysły mają największy potencjał biznesowy, charakteryzują się innowacją oraz najlepiej wpisują się w inteligentne specjalizacje miasta Lublin.

W tym etapie uczestnicy konkursu będą także mieli okazję pracować z mentorami i ekspertami, którzy są praktykami biznesu, przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, czy instytucji i organizacji wspierających startupy. W ramach zaplanowanych warsztatów uczestnicy konkursu będą szkolić swoje umiejętności w zakresie kompetencji liderskich oraz w zakresie przedsiębiorczości.

Droga od pomysłu do ugruntowanego przedsiębiorstwa w sektorze innowacji jest znacznie bardziej wymagająca niż w pozostałych branżach. Wszyscy przedsiębiorcy mierzą się z wyzwaniami w rozwoju swojego biznesu, potrzebują finansowania, dostępu do rynku i możliwości badań lub rozwoju. W przypadku sektora innowacji te trudności są znacznie dotkliwsze, ponieważ większość tradycyjnych inwestorów postrzega ten obszar jako znacznie bardziej ryzykowny. Stąd też możliwości wprowadzenia i rozwinięcia innowacji, choć często unikalnej w swojej idei, są dla jej twórców mocno ograniczone.

Poza opracowaniem pomysłu biznesowego i szansą za znalezienie potencjalnego inwestora podczas gali finałowej uczestnicy mają szansę na zgarnięcie atrakcyjnych nagród:

Za I miejsce voucher w wysokość 12 000,00 zł brutto
Za II miejsce voucher w wysokości 8 000,00 zł brutto
Za III miejsce voucher w wysokości 5 000,00 zł brutto

Vouchery będzie można wykorzystać na realizację usług okołoprojektowych dostosowanych do specyficznych potrzeb zwycięskich projektów m.in. Lean Leadership, wsparcie IT, branding, Public Relations, pomoc prawna itp.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni podczas gali konkursowej, która odbędzie się 12 czerwca.